Gratis verzending en retour vanaf €99,-

02

Privacy verklaring

Om de best mogelijke website ervaring te faciliteren en jou een optimale dienstverlening te leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring vind je een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

Uit dit document blijkt dat wij erg secuur omgaan met de persoonsgegevens van zowel onze klanten als onze bezoekers op ons online platform. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe jij jouw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Mocht je naar aanleiding van het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben, richt je dan tot privacy@revitsport.com.

REV’IT! eStore Europe B.V. en REV’IT! USA B.V. zijn onderdeel van REV’IT! Sport International B.V. hierna worden de bedrijven onder de noemer REV’IT! aangeduid in deze Privacy Verklaring. REV'IT! vindt een betrouwbare omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, en beveiligen we de data die we opslaan met passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy Verklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

REV'IT! is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy Verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

1. Persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de ons online platform (www.revitsport.com en revzone.eu) verkrijgen we bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

1.1 Jouw persoonsgegevens

Wanneer jij je aanmeldt op onze website, in contact treedt met een van onze medewerkers, solliciteert op een vacature of een aankoop op de webshop doet, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren, om contact met je op te kunnen nemen en om de bestelling te kunnen leveren. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Voor onze zakelijke relaties geldt dat wij de gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens op de wijze verwerken zoals in deze privacyverklaring uiteengezet.
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Voor het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.
Wij spannen ons in om jouw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.

1.2 Wat doen we met je gegevens

 • Verwerken en leveren van je order. Om je order bij je af te leveren gebruiken we je naam, adresgegevens, betaalgegevens en je e-mailadres. Met deze gegevens houden we je op de hoogte van de status van je bestelling. Daarnaast geven we de noodzakelijke gegevens door aan derden (zoals de bezorgdienst die de bestelling in opdracht van ons op het door jou opgegevens adres je bestelling moet afleveren). De betaling van je order vindt plaats via een beveiligde verbinding met onze PSP (Payment Service Provider) Adyen. Wij zien je betaalgegevens niet, maar krijgen alleen de melding van Adyen of de betaling succesvol is.
 • Je eigen REV’IT! account. In je persoonlijke account slaan we je gegevens op, en kun je zelf je gegevens (zoals bijvoorbeeld afleveradressen) wijzigen. Tevens vind je hier een overzicht van je bestelhistorie en is het mogelijk om je persoonlijke voorkeuren aan te passen zoals interesses en nieuwsbriefinschrijvingen.
 • Contact met onze Customer Service. Om je zo goed mogelijk te helpen als je contact opneemt met onze Customer Service, maken we gebruik van je gegevens (voornamelijk telefoonnummer en e-mailadres) om je te helpen bij je vragen. E-mails verzonden aan de Customer Service worden gekoppeld aan je gegevens zodat we alle informatie bij jouw profiel voorhanden hebben. Op deze manier help je ons bij het verbeteren van de service en het maken van analyses
 • REV’IT! nieuwsbrieven. Het is mogelijk je aan te melden voor verschillende nieuwsbrieven van REV’IT!. Daarnaast kunnen we je persoonlijke e-mails sturen op basis van je aankopen in onze eStore. Ook gebruiken we je e-mailadres en eventuele interesses om je nieuwsbrieven te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Reviews op revitsport.com. Op onze website is het mogelijk om bij een product je ervaring/mening achter te laten. Op de desbetreffende product tonen we alleen je naam. In ons reviewsysteem houden we alle reviews bij.
 • Het voorkomen en bestrijden van fraude. Wij kunnen jouw klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien noodzakelijk, geven wij klantgegevens aan de overheid. Daarnaast houden wij van websitebezoekers IP-adressen aan om cybercrime tegen te gaan.
 • Om in staat te zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens van onze klanten te verstrekken bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
 • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Om jou als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij gegevens voor marketingactiviteiten. Zo kunnen we je onder andere via post, telefoon of e-mail informeren over producten en diensten. Ook weten wij welke producten je van ons hebt aangeschaft. Op basis van deze gegevens kunnen we gerichte aanbiedingen doen. Wilt je niet benaderd worden voor marketingactiviteiten, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je onderaan dit reglement.
 • Sollicitaties. Wij verwerken de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

1.3 Welke gegevens verwerken derden van jou?

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van REV’IT!, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verkocht.
We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails
 • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords en Google Doubleclick
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek
 • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties in samenwerking met externe partijen en soms onze leveranciers. Gegevens over vragen, klachten, reparaties en garanties worden door deze externe partijen verwerkt
 • Partijen die artikelen repareren
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen
 • In de online platformen zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

1.4 Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

 • Recht op informatie
  Jij hebt het recht op een transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze Privacy Verklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 • Recht op inzage
  Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt deze gegevens aanvragen door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 • Recht op correctie
  Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Je kunt deze wijziging of aanpassing van je gegevens aan ons doorgeven door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710.
 • Recht om bezwaar te maken
  Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Dit kun je zelf regelen in je account en je e-mail voorkeuren aanpassen. Tevens heb je de mogelijk om je in elke digitale nieuwsbrief die van ons ontvangt, je uit te schrijven via een zgn. “unsubscribelink”. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt deze wijziging of aanpassing van je gegevens aan ons doorgeven door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar op te vragen door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 • Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
  Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 • Recht om een klacht in te dienen
  Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.5 Gebruik van Persoonsgegevens Online

 • Advertenties
  Onze website (www.revitsport) kan mogelijk advertenties bevatten
 • Cookies
  Op ons online platform wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je ons online platform voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verder gebruik van ons online platform vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Uitgebreide informatie over ons Cookiebeleid vind je hier >
 • Google analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 • Website optimalisatie
  In geval van website optimalisatie, afhandeling orders, bezoekers statistieken, historische verkoopanalyses ten behoeve van relatiebeheer bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is. Wij bewaren jouw gegevens op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

1.6 Bewaren van persoonsgegevens

 • Recruitment
  In geval van recruitment voor onze vacatures bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren.
 • Bewaartermijnen
  - Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen door het sturen van een mail aan privacy@revitsport.com of door contact op te nemen met onze Customer Service op +31 412 696710. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
  - Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  - Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
  - Als je jouw product door REV’IT! laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  - Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 7 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  - Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we voor lange termijn.
 • Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

2. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

3. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

4. Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens >.


Contactgegevens

REV'IT! Sport International B.V.
Vorstengrafdonk 20
5342 LT Oss
klantenservice@revitsport.com
+31 (0)412 696710 

Voor specifieke vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot je privacy kun je een e-mail sturen naar privacy@revitsport.com.